Normas generales

Normes Generals:
• Tots els participants han de respectar en tot moment els seus companys i monitors.
• Tots els participants tenen l’obligació de dutxar-se en els moments establerts a tal efecte.
• Els participants no poden portar walkman, telèfons mòbil, videojocs, etc. estant els monitors autoritzats a retindre’ls fins al final de les colònies.
• Els participants no poden canviar-se d’habitació sinó és per una autorització expressa del coordinador.
• Tots els materials i instal·lacions són de la casa de colònies Artur Martorell i han de ser utilitzats i respectats adequadament per tots els participants. Si no fós així es pendran les mesures oportunes per part de l’equip de monitors i cos tècnic.
• Les visites dels pares no estan permeses quedant limitades al dia de recollida on podran coneixer les instal·lacions, el cos tècnic, el grup de monitors i professors.
• Queda prohibit:
- El consum de tabac, begudes alcohòliques i altres substàncies.
- Qualsevol tipus de comportament violent tant físic com psíquic.
- Objectes que puguin tallar.
En cas d’incumpliment de qualsevol d’aquests criteris i normes s’estudiarà per part dels monitors i cos tècnic les mesures oportunes, reservant-se el dret d’expulsió. En tal cas, ens posariem en contacte immediatament amb els pares corresponents.
Així mateix, i en cas de malaltia, ens posariem en contacte immediatament amb els pares corresponents per tal de que es facin càrrec.

Campamentos en inglés, parque de aventuras, quads, olimpiada deportiva, campeonatos de basket, futbol, piscina, clases de inglés, escalada, trecking, paintball, talleres culturales, gincamas, juegos de noche y showtime
Formularios
Traslados
Catálogo
Recibir información
Email